Friday, December 14, 2018   Search  
Va aflati aici: Pagina de Start
 
Detalii articol
Izvorul Tamaduirii

In vinerea din Săptămîna cea Luminată, credincioşii se grăbesc dis de dimineaţă spre bisericile înţesate de oameni şi pregătite ca pentru „a doua Bobotează“. Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii e o zi specială, o mare sărbătoare în care preoţii săvîrşesc a doua sfinţire a apei. Sărbătoarea aminteşte de o minune.


Prima minune

Împaratul Leon cel Mare, înainte de urcarea pe tron, era un simplu soldat. Pe atunci, mergînd printr-o pădure, a întîlnit un orb rănit care îşi căuta drumul. Leon l-a luat de mînă ca să-l conducă, dar acesta i-a cerut apă. Iar împăratul a plecat să caute. El a auzit un glas care i-a indicat locul unde va găsi apă pentru a potoli setea orbului şi pentru a-i unge ochii lipsiţi de vedere. Într-adevăr, ducîndu-se trei paşi înainte, soldatul Leon a aflat apa într-un lac. I-a dat orbului să bea, iar apoi i-a spălat şi ochii, după porunca Născătoarei de Dumnezeu - căci ea vorbise. Iar cel care înainte era fără vedere a văzut. După puţină vreme, Leon s-a suit în vrednicia împărătească şi a zidit lîngă apa sfîntă o biserică cu numele „Izvorul cel primitor de viaţă“. Cu apa acelui izvor s-au vindecat mulţi bolnavi de-a lungul timpului, prin mila şi lucrarea Maicii Domnului, căreia i s-a descoperit. În istoria mîntuirii neamului omenesc, Izvorul Tămăduirii ne arată puterea harică a Maicii Domnului de a înfăptui minuni cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Ea este Maica celor care i se încredinţează pentru a-i cere ajutorul, Ea este Rugătoarea şi Mijlocitoarea noastră înaintea lui Hristos.

Boboteaza mică

Biserica ridicată de Leon se vede şi azi la Constantinopole, oraş cunoscut acum ca Istambul. Puţin mai tîrziu, spune legenda, chiar împăratul Justinian, împăratul cel mare al Bizanţului, care suferea de o boală grea, a dobîndit de la izvor vindecare. Mulţumind pentru aceasta Fecioarei Maria, el a ridicat o biserică şi mai mare. Iar în vremea urmaşilor lui, izvorul şi-a continuat darul de minuni.
Iar după alţi mulţi ani, la izvor s-a arătat un semn încă şi mai mare! Căci s-a stîrnit atunci un cutremur crunt, iar biserica cea mare a început să se surpe cu totul, pe mulţimea strînsă înăuntru. S-a arătat atunci chiar Fecioara Maria, care a ţinut cu mîinile Ei de aer biserica, pînă ce oamenii s-au salvat toţi, spune cartea cu vieţile sfinţilor. În amintirea acelui izvor miraculos de la Constantinopole, izvor ce dăinuieşte şi azi şi mai săvîrşeşte încă minuni, Vinerea Izvorului Tămăduirii a devenit o sărbătoare a Maicii Domnului - iubită ca un „Izvor” binefăcător revărsat peste oameni. Maica revărsîndu-se peste noi, prin mijlocirea apei. Se spune că, Izvorul Tămăduirii e cea mai potrivită zi din an să-ţi sfinţeşti fîntîna sau casa.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Scris de: Web Master
Postat la data: 4/23/2009
Nr. de accesari: 1759

Return
An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 - B.O.R. "Sfanta Treime", Troy, Michigan, USA